ARG_foto_overleg_HR.png
ARG_foto_overleg_HR.png

Welkom


SCROLL DOWN

Welkom


 

Arbeidsmarktregio Gorinchem is één van de 35 Nederlandse arbeidsmarktregio’s waarin werkgevers, scholen en gemeenten samenwerken aan meer economische groei en meer werk voor inwoners.


Welke kansen biedt deze regio?
De Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft een ‘visie 2030’ vastgesteld en verschillende bureaus hebben onderzoek gedaan naar de potentie van de economie en werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio. Op basis daarvan zijn kansen en ambities bepaald. Deze worden via plenaire sessies en interactieve workshops belicht door sprekers uit de wetenschap, politiek en het bedrijfsleven.

 


Arbeidsmarkt Regio gorinchem op
de Fenexpo beurs in Gorinchem


Download hier het MarktbewerkingsplaN >

 

Economische Transformatiemonitor


SCROLL DOWN

Economische Transformatiemonitor


Medio 2012 is in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (bestaande uit de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik) de regionale ‘Visie 2030. Open, voor elkaar’ vastgesteld. Daarin is een stevige economische ambitie neergezet, namelijk dat de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in 2030 een kenniscentrum van duurzaamheid en innovatie op terrein van de agrarische, toeristische en maritieme sector is. In dat beeld is de (grote) bedrijvigheid geconcentreerd langs de grote ontsluitingssassen A27, A15, de Noord en de Merwede en de Merwede Linge Lijn, speciale aandacht gaat hierbij uit naar de maritieme sector langs de Noord en Merwede. In het landelijk gebied van de regio ligt de focus op de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector en consolidatie van de agrarische sector. Hierin wordt ingezet op verbreding naar natuurbeheer, zorg en recreatie. 

Bekijk hier het rapport >

Bekijk hier de toekomstvisie >

Terugblik: Koersen op kansen


SCROLL DOWN

Terugblik: Koersen op kansen


 

Terugblik Arbeidsmarktconferentie
Koersen op Kansen

30/11/2015

Op maandagmiddag 30 november 2015 werd de arbeidsmarktconferentie ‘Koersen op Kansen’ in Leerdam georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst gingen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden met elkaar in gesprek over de toekomst van de Arbeidsmarktregio Gorinchem. In totaal zijn er zo’n 120 deelnemers geweest, dus een hoge opkomst!

 

 

Onderzoek naar economische kracht in de regio

De basis van deze bijeenkomst was het onderzoeksrapport naar de toekomst van de regionale economie en werkgelegenheid. De belangrijkste boodschap: als er ingezet wordt op de sectoren agrifood, water- en deltatechnologie en de maritieme maakindustrie, dan stijgt zowel het bruto regionaal product als de vraag naar goed geschoold personeel. De verschillende aanwezige partijen in de Arbeidsmarktregio Gorinchem (werkgevers, scholen en gemeenten) omarmden dit geschetste toekomstperspectief. 

 

Input bedrijfsleven van groot belang

Meer en goed (en hoog) opgeleid personeel vraagt om meer innovatie, meer samenwerking, meer opleiding, meer arbeidsmobiliteit, meer aantrekkelijke huizen, meer doorstroming op de weg etc. In 2025 kunnen er 5.700 banen meer zijn maar zijn de vakmensen er dan ook? Wat is daarvoor nodig en aan welke knoppen moet worden gedraaid? En wie doet dan wat en wat mag men van elkaar verwachten? 

Met de beantwoording van deze vragen werd een goed begin gemaakt. Het onderwijs en de gemeenten deden concrete handreikingen richting het bedrijfsleven om de vastgestelde kansen te kunnen verzilveren. Voorbeelden: scholen stemmen hun aanbod van flexibeler onderwijs af op een duidelijk geformuleerde vraag van werkgevers en gemeenten die initiatieven van werkgevers willen faciliteren. 

Wat opviel tijdens de middag was het commitment van het bedrijfsleven bij vooral de relatief kleinere bedrijven. Dat bevestigt weer eens het belang van het MKB voor de regio. 

 

Programma en sprekers

Op het programma stonden ook plenaire sessies en interactieve workshops. Aan het woord kwam onder andere prof. dr. Ruud Muffels, hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Hij accentueerde dat vertrouwen en samenwerking het fundament zijn voor een gezamenlijke agenda en uitvoering. “Vertrouwen moet je geven, dan kun je ook wat terug verwachten! De handreikingen die hier vanmiddag zijn gedaan, vormen daar een goed voorbeeld van.”

De conferentiedeelnemers hadden het laatste woord. Met een antwoordkaart gaven zij concreet aan aan welk onderwerp ze willen meewerken en waar ze voor benaderd kunnen worden. Dit varieerde van het naar de regio halen van een dependance hoger onderwijs, het bouwen van aantrekkelijke woonruimtes voor jongeren tot het organiseren van arbeidsmobiliteit en het vergroten van de arbeidsparticipatie die hier enkele procenten onder het landelijke gemiddelde ligt. 

Terugkijkend was het een zeer geslaagde bijeenkomst met veel concrete ideeën en afspraken. Een goede basis om nu werk te gaan maken van de regionale ambitie volgens een praktische strategie met gerichte projecten. Het Regionaal Arbeidmarkt Platform (RAP) neemt hierin de lead en de komende RAP-bijeenkomsten staan in het teken van een uitvoeringsagenda met concrete activiteiten. 

 

download hieronder de programmadocumenten

plenaire documenten (zip-file)   |   workshop documenten (zip-file)  |  verslag van de arbeidsmarktconferentie (issuu)