ARG_foto_overleg_HR.png
Schermafbeelding 2016-11-09 om 10.29.12.png
Schermafbeelding 2016-11-09 om 10.15.52.png
ARG_foto_overleg_HR.png

Wie zijn wij?


SCROLL DOWN

Wie zijn wij?


 

Wie zijn wij?

De Arbeidsmarktregio Gorinchem bestaat uit de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard en Zederik. Ook het UWV, Avres, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties zijn in de arbeidsmarktregio vertegenwoordigd.

Deze organisaties zijn gebundeld onder het Regionaal Werkbedrijf (RW) en het Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP). Het Regionaal Werkbedrijf is gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Het Regionaal Arbeidsmarkt Platform ontwikkelt de strategische arbeidsmarktagenda, waaraan onderwijsinstellingen en werkgevers deelnemen. Zij hebben een belangrijke bijdrage in de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Denk aan het creëren van banen en het benutten van kansen.


Voor vragen en informatie

Stuur een e-mail >


 
Schermafbeelding 2016-11-09 om 10.29.12.png

Wat doen wij?


Wat doen wij?


 

Wat doen wij

In de arbeidsmarktregio brengen wij vraag en aanbod bij elkaar. Het doel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de economische groei en werkgelegenheid in de regio. 

De regio wil uitgroeien tot een kenniscentrum van duurzaamheid en innovatie voor de sectoren agrifood, water- en deltatechnologie en maritieme maakindustrie. Deze sectoren hebben een innovatief karakter en jagen de economische motor aan. In de arbeidsmarktregio werken werkgevers, onderwijs en gemeenten hierin samen. Gezamenlijk willen we meer bedrijvigheid en werkgelegenheid scheppen voor de inwoners van de regio. Ook willen we gezamenlijk voldoende mogelijkheden scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking en hen helpen aan passend werk. Met name het UWV en Avres hebben hierin een belangrijke rol.

 

Columns


Columns


 

Januari 2017

Arbeidsmarkt: kansen zien en benutten

Twee opmerkelijke dingen. Vrouw van 58 haalt voor het eerst in haar leven een diploma niveau 1, het gaat hier om iemand die werkzaam is in de zorg en haar talent aantoont. Meer recent de cijfers van werkloosheid met een afname in december van ruim 17.000.

Twee totaal verschillende beelden, eigenlijk twee totaal verschillende werelden die zeker één ding gemeen hebben: de arbeidsmarkt. De vraag naar werknemers neemt toe, maar het percentage werklozen (ruim 5 %) is nog te hoog. Ook de werkloosheid in onze regio, goed voor zo’n 60.000 arbeidsplaatsen, is nog steeds te hoog. 

Een leven lang leren
Recent zijn aan de westkant van onze regio ontslagen gevallen bij IHC (scheepsbouw) en Nedstaal (sluiting van een belangrijke toeleverancier van staalproducten). Honderden mensen en gezinnen zijn dan van slag. Het sluiten van de V&D-vestiging in Gorkum heeft ook tot dezelfde situatie van werkloosheid geleid. En dan ben je achter in de 50 en… je haalt een diploma! “Yes”, denk ik dan, een leven lang leren in de praktijk te brengen! ‘Een leven lang leren’ is in onze regio de leus waarbij mensen met vragen over om- en bijscholing terecht kunnen bij het Leerwerkloket Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

Mismatch vraag en aanbod
Mensen die de cijfers verder volgen, vertellen dat de werkloosheidcijfers één ding zijn. Een ander ding is de duur van de werkloosheid en de mismatch tussen vraag en aanbod. Kijken we naar die cijfers, dan is het aantal vacatures ‘technisch personeel’ in onze regio ruimschoots de helft van het totaal aantal vacatures (schommelt rond de 800). Circa 2600 mensen met een werkloosheidsuitkering en 2000 mensen in de bijstand staan daar tegenover.
Nog méér micro: van de mensen met een werkloosheidsuitkering is eenderde afkomstig uit de zakelijke dienstverlening, terwijl daar nauwelijks vacatures in zijn. Vandaar dat men spreekt van een mismatch. Het verklaart ook dat sommigen na de werkloosheid in de bijstand komen. Laatste signalen wijzen erop dat de toestroom van bijstandsgerechtigden vrijwel niet meer komt uit het voorstadium, de ww. Wat verder opvalt is het grote aantal mensen met een uitkering in onze regio dat geen opleiding heeft afgerond (‘geen startkwalificatie’): ruim 1000.
De andere kant van de medaille vormen de werkgevers. Van hen zegt 25% in toenemende mate moeite te hebben met het vinden van personeel.   

Tweedeling
Onlangs werden resultaten van diepergaand onderzoek naar deze ontwikkelingen bekend. Daar wordt geconcludeerd dat meer en meer sprake is van een tweedeling in de maatschappij. De AOW-leeftijd gaat omhoog. Mensen met weinig opleiding raken eerder werkloos en hebben ook 50% minder kans om weer aan het werk te komen, met als gevolg langdurige werkloosheid. De AOW-leeftijd flexibel maken, is mogelijk een deel van de oplossing. Ook het instellen van een vast basisinkomen kan helpen de tweedeling te verkleinen. Aan de landelijke politiek om maatregelen te verzinnen.

Participatiewet
Tweedeling is een lelijk woord maar slaat ook op de Participatiewet. En dan met name op degenen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’. Mensen die – technisch gesproken – een beperkte loonwaarde hebben. Komen zij aan een baan die past bij hun mogelijkheden? 

Baanafspraken
De Participatiewet vraagt aan het bedrijfsleven en (semi-)overheid om deze mensen in dienst te nemen, zo is vastgelegd in de landelijk gemaakte baanafspraken. De doelstellingen worden door overheden met moeite gehaald, ook in onze regio. Voor de overheid is er dus nog ‘werk aan de winkel’.
Een geslaagd voorbeeld? Het treinstation van Gorkum, waar sinds eind 2015 iemand is aangesteld die onder andere toeziet op de stalling van fietsen en daarmee een zeer geordend beeld realiseert in de stationsomgeving. Een ander voorbeeld is drukkerij Mooi! die met 14 van de 20 werknemers naar verhouding hoog scoort in de aangestelde mensen die vallen onder de ‘baanafspraken’. Totaal zijn in onze regio ruim 400 mensen aan een dergelijke baan geholpen. Een compliment vooral voor het bedrijfsleven en ‘ons’ leerwerkbedrijf Avres dat daarin een belangrijke taak heeft.    

Om- en bijscholing
Terug naar de dame die niveau 1 heeft gehaald. Zij vormt voor mij het voorbeeld van volhouden: bezig blijven met je loopbaan en– zo weet ik bij navraag – ook een actieve rol van haar werkgever die mensen aanspreekt op wensen voor om- en bijscholing. Scholing wordt steeds belangrijker en heeft in onze regio in de installatiebranche een lichtend voorbeeld. De mensen met ontslag zoals eerder in deze column aangeduid, zijn inmiddels op de hoogte van omscholingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in de installatiebranche.

Onderwijs
Ook het onderwijs vervult daarin een belangrijke rol. CS t’ Gilde leidt veel jonge mensen op die direct in de techniek aan het werk gaan. Ondersteund door een groep van bedrijven die rechtstreeks deze opleiding van advies en stagemogelijkheden voorzien. Een bedrijf als Attema in Gorinchem vervult daar als lid van de branche van installatiebedrijven een zeer goede rol in. Een ander mooi voorbeeld vormt het Da Vinci College (mbo) dat waarschijnlijk met directe ondersteuning van het bedrijfsleven in september een ict-opleiding op hbo-niveau (deeltijd) wil starten.  

Dit alles leert mij dat onze arbeidsmarkt dynamisch is en veel mogelijkheden kent: het is een kwestie van kansen zien en benutten!           

 

Hans Freije, wethouder Gorkum (WMO, Sociale zaken en Participatiewet, Arbeidsmarktbeleid) en voorzitter van Regionaal Arbeidsmarkt Platform

 
 
 

Nieuws


Nieuws


 


Financiële educatie op Uilenhof, Omnia en Vijfheerenlanden
 

"Geld tekort komen kan voor jongeren een reden zijn om te gaan lenen. Uit onderzoek blijkt dat 42% van de jongeren wel eens geld leent bij familie of vrienden", zegt Jeanette Phielix, beleidsadviseur bij Avres. Het is belangrijk om met jongeren in gesprek te gaan over geldzaken. Hoe breng je inkomsten en uitgaven in evenwicht en hoe ga je bijvoorbeeld om met verleidingen? Samen met de banken in de regio AV biedt Avres scholen het gratis financiële educatieproject SAMSAM aan.

Financiële educatie kan veel ellende voorkomen
Staatssecretaris Klijnsma bezocht de eerste school die meedeed aan SAMSAM. Zij gaf de jongeren mee dat het hebben van veel geld mensen niet persé gelukkiger maakt maar dat je van het hebben van schulden wel ongelukkig wordt. Phielix vervolgt: "Waar wij in 2016 mee zijn gestart, gaan we in 2017 mee door. Binnenkort krijgen een paar honderd scholieren in de regio een gastles van SAMSAM. De scholen die binnenkort gebruik gaan maken van het aanbod zijn het Omnia College (Gorinchem), Heerenlanden College (Leerdam) en de Uilenhof (Gorinchem). Naast de gastles en het lespakket "Ik en Geld" krijgen de scholieren ook een rondleiding op een bank en gaan de individuele klassen het geleerde op een creatieve manier vormgeven aan de hand van deelname aan een challenge. De meest creatieve inzending ontvangt een mooie prijs voor de hele klas."

Alle grote banken doen mee
Per 2017 is ING toegetreden als nieuwe SAMSAM-participant. Vincent Kuiper, manager ING Gorinchem: "Wij zien dat de andere banken mooie resultaten boeken bij de scholen en dat leerlingen enthousiast zijn over de lesmethode en de challenge. Als regionale grootbank mogen we natuurlijk niet ontbreken en draaien we in 2017 mee met het SAMSAM-programma".

SAMSAM breidt zich uit naar andere gemeenten
Wat begonnen is als een relatief klein project in de regio Alblasserwaard/Vijfheeren-landen is inmiddels uitgebreid naar andere gemeenten in Nederland. Nadat staatsecretaris Klijnsma in 2016 het project bezocht is er vanuit andere gemeenten de vraag gekomen hoe zij zoiets voor hun scholen zouden kunnen opzetten. Deze kennis is door het regionale SAMSAM team AV gedeeld en inmiddels draait SAMSAM ook in andere gemeenten in Nederland.

SAMSAM
Avres, ABN-AMRO bank AV, Rabobank AV, SNS-bank Gorinchem en ING bank Gorinchem, maken zich samen met de Nederlandse Vereniging van Banken/Codename Future, sterk voor de inzet op financiële educatie op scholen van het voortgezet onderwijs in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Dit is van belang om financiële problemen in de toekomst te voorkomen. Alle scholen van het voortgezet onderwijs in de regio AV kunnen gebruik maken van SAMSAM en het gratis lespakket "Ik en Geld". Daarnaast kunnen scholen gebruik maken van gastlessen van bankmedewerkers of een bezoek brengen aan een bank. Scholen die interesse hebben kunnen contact opnemen via samsam@avres.nl.

________________________________________________________________________

Ondanks verbetering arbeidsmarkt in 2016, meer langdurig werklozen

Het totaal aantal werklozen in Zuid-Holland neemt af sinds juni 2016, zo laten cijfers van het UWV WERKbedrijf zien. Daarnaast neemt het aantal vacatures toe. Hiermee verbetert de situatie voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt: het aantal vacatures per werkzoekende neemt toe.

Langdurig werklozen profiteren nog niet van economische opleving
Ondanks de afname van het totaal aantal werkzoekenden, laat het aantal werkzoe-kenden dat twee jaar of langer staat ingeschreven bij het UWV nog steeds een stijgende trend zien. De afname van het totaal aantal werklozen is namelijk te danken aan het dalend aantal werklozen met een werkloosheidsduur van minder dan twee jaar. Langdurig werklozen profiteren momenteel dus nog niet van de economische opleving.

Het aandeel langdurig werklozen ten opzichte van alle werklozen verschilt per gemeente. In november 2016 is in Rotterdam ruim 70% van de werklozen langdurig werkloos. Papendrecht heeft met 36% het laagste aandeel langdurig werklozen. In Zuid-Holland als geheel is 59% van de werkzoekenden 24 maanden of langer werkloos in november 2016.

In gemeenten met een relatief hoog aantal werklozen is vaak ook het aandeel langdurig werklozen hoog.

Factsheet langdurige werkloosheid in Zuid-Holland
_______________________________________________________________________________________________

Situatie voor werkzoekenden in Zuid-Holland verbeterd in derde kwartaal 2016

De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is in het derde kwartaal van 2016 gunstiger geworden voor werkzoekenden. Dit toont de spanningsindicator van het UWV aan. De inspanningsindicator maakt een vergelijking tussen het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden dat minder dan zes maanden ingeschreven staat bij het UWV. Volgens de indicator hadden de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Gorinchem de krapste arbeidsmarkt (weinig werkzoekenden per vacature). Zuid-Holland Centraal had relatief de meeste werkzoekenden per vacature. Alle regio's lieten de afgelopen kwartalen een trend zien richting een krappere arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt per beroepsgroep
Per beroepsgroep gekeken, was er een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor ict-beroepen. Er waren hierbinnen vooral veel vacatures op hoog beroepsniveau, zoals software- en applicatieontwikkelaars. Aan de andere kant waren er nog relatief veel werkzoekenden voor technische beroepen. In deze beroepsgroep blijken er vooral veel werkzoekenden te zijn op elementair beroepsniveau, zoals hulpkrachten in de bouw en industrie, terwijl de meeste vacatures een niveau hoger liggen, bijvoorbeeld voor elektriciens en elektronicamonteurs.

In de interactieve factsheet kunt u een selectie maken naar regio, beroepsgroep en de waarde van de spanningsindicator om te zien op welk beroepsniveau en in welke beroepen er veel werkzoekenden en vacatures zijn.

Factsheet spanningsindicator arbeidsmarkt
_______________________________________________________________________________________________

9 februari 2017: bijeenkomst 'Tekorten in de zorg'

 • Datum: donderdag 9 februari 2017
 • Plaats: ASVZ, locatie Merwebolder, Touwbaan 1, Sliedrecht
 • Tijd: 14.00 - 16.15 uur

Werkgeversservicepunt Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, ASVZ (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) en Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid zijn de organisatoren van deze bijeenkomst. Het doel is niet alleen het probleem in kaart brengen, maar ook stappen maken naar ideëen, oplossingen en innovaties.

Meer informatie: https://wspavregio.nl/event/tekorten-in-de-zorg/

_______________________________________________________________________________________________

8 februari 2017: bijeenkomst 'Werken en leren in ict op hbo-niveau in eigen regio'

 • Datum: woensdag 8 februari 2017
 • Plaats: Da Vinci College Gorinchem, Mollenburgseweg 82
 • Tijd: 15.00 – 18.00 uur

De Arbeidsmarktregio Gorinchem houdt een bijeenkomst voor ondernemers, overheid en onderwijs. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we geïnteresseerden voor een beroep in de ict-sector een ict-opleiding op hbo-niveau in de regio bieden? Het voornemen is om na de zomervakantie te starten met een deeltijd ict-opleiding.

Interesse om deel te nemen? Aanmelden: tdenbreejen@davinci.nl

Meer informatie: https://www.hbodrechtsteden.nl/ict

Lees ook het artikel over de hbo-opleiding ict op de site van het AD.

_______________________________________________________________________________________________

Januari 2017: Start-ups

In december 2016 is de Stichting Revolverend Fonds Alblasserwaard-Vijfheerenlanden opgericht. Het bestuur bestaat uit Marga de Jager, Harry Vertooren en Leo Kool. Deze stichting biedt kansen op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Door het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid en het prikkelen van ondernemerschap dat werkgelegenheid genereert.

Hoe nieuwe bedrijven in de Arbeidsmarktregio Gorinchem die (financiële) hulp kunnen krijgen, zal binnen enkele weken duidelijk worden. Op 19 januari presenteerde bestuurslid Harry Vertooren de nieuwe stichting in het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt van de Arbeidsmarktregio Gorinchem.

_____________________________________________________________________________________________

GAME ON op 7 en 8 juni 2017

 • Datum: woensdag 7 en donderdag 8 juni 2017
 • Plaats: Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2
 • Tijd: 15.00 – 18.00 uur

School en Bedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, bedrijven, onderwijs en Arbeidsmarktregio Gorinchem organiseren tweejaarlijks het evenement GAME ON om jongeren bekend te maken met techniek. Voor de komende tiende editie van GAME ON kunnen bedrijven zich aanmelden bij projectleider Ton den Breejen: tdenbreejen@davinci.nl

______________________________________________________________________________________________

Onderzoek 'Boeien en Binden' (2016)

Sander de Kluijver (Groot Ammers) heeft in 2016 stage gelopen bij het regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Hij heeft gedurende een half jaar onderzoek gedaan onder hoogopgeleide jongeren in de arbeidsmarktregio Gorinchem naar hun migratiemotieven (waarom zij wel of de regio verlaten). Jaar na jaar stijgt in de arbeidsmarktregio het aantal vacatures op het hoger beroepsniveau. Dit terwijl er jaarlijks meer dan genoeg jongeren afstuderen aan het hoger onderwijs om (een deel van) de vacatures op te vullen.

Eerste stap 'roltrap' loopbaan
Deze discrepantie ontstaat doordat bepaalde werkgebieden in Nederland eenmaal populair zijn onder hoogopgeleide jongeren. Fielding (1992) beschreef dit fenomeen voor het zuidoosten van Engeland aan de hand van de metafoor van een roltrap. Jonge volwassenen die aan het begin van hun carrière staan, trekken naar dit gedeelte van het land, omdat daar de kans op het vinden van een baan groter is. Hiermee zetten zij hun eerste stap op de sociaal-economische roltrap van hun loopbaan.

Vinden, binden en boeien van jongeren
Vervolgens bieden deze roltrapregio's tal van mogelijkheden voor de hoogopgeleiden om zich verder te ontplooien en te ontwikkelen in hun loopbaan. In Nederland zijn ook van deze roltrapregio's aan te wijzen, welke voor het merendeel in de Randstad zijn gesitueerd. Maar het voorgaande hoeft geen onomkeerbaar proces te zijn. Daarom zoekt de Arbeidsmarktregio Gorinchem naar effectieve maatregelen voor het vinden, binden en boeien van jongeren. Hoe kan de regio ervoor zorgen dat jongeren en in het bijzonder hoogopgeleide jongeren, na hun studie kiezen voor een bestaan in de arbeidsmarktregio Gorinchem.

Maatregelen
Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt wat de belangrijkste factoren en motieven zijn voor het al dan niet terugkeren naar de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Een vijftal maatregelen kunnen eraan bijdragen dat hoogopgeleide jongeren voortaan in toenemende mate ervoor kiezen in de regio te gaan of blijven wonen.

 • Haal het hoger onderwijs naar de arbeidsmarktregio Gorinchem
 • Vorm een regionale entiteit voor stages, traineeships en afstudeerplekken
 • Vergroot de bereikbaarheid van de regio en creëer meer voorzieningen voor jongeren
 • Zorg voor betaalbare woningen voor net afgestudeerden
 • Voorzie op regionaal niveau in startersleningen en huursubsidies voor de starters op de woningmarkt

Meer weten?
Wie het complete stageverslag wil lezen, kan de masterthesis opvragen via: sjoerd.veerman@regioAV.nl

______________________________________________________________________________________________

 
 
 

Veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen


 

veelgestelde vragen


Wat is de arbeidsmarktregio? 

De arbeidsmarktregio Gorinchem is een van de 35 arbeidsmarktregio’s waarin werkgevers, onderwijs en gemeenten samenwerken aan economische groei en werk, in het bijzonder voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  


Wat is het doel van de arbeidsmarktregio? 

Het doel is de economische ontwikkeling, het behoud van werkgelegenheid, het scheppen van nieuwe banen en de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Door samen te werken creëren werkgevers, onderwijs en gemeenten meer kansen voor werkzoekenden of mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast zijn doelen het aanmoedigen van innovatie en het stimuleren van een betere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en ondernemers.


Wat is het RAP (Regionaal Arbeidsmarkt Platform)?

Het RAP is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Het ontwikkelt de strategische arbeidsmarktagenda, waaraan onderwijsinstellingen en werkgevers deelnemen. Zij hebben een belangrijke bijdrage in de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Denk aan het creëren van banen en het benutten van kansen. Het RAP komt vier keer per jaar bijeen. Wethouder Hans Freije van de gemeente Gorinchem is voorzitter van het RAP.


Wat is het Regionaal Werkbedrijf (RW)? 

Het Regionaal Werkbedrijf is gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen.